Czerwona Woda

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki granicznej Nysa Łużycka po granicy Państwa na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - Punktem Trójgranicznym;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Nysa Łużycka, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Nysa Łużycka z prawym brzegiem rzeki Czerwona Woda - wraz z wodami jej prawobrzeżnych dopływów na tym odcinku na obszarze Państwa oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach dopływów rzeki Nysa Łużycka na tym odcinku na obszarze Państwa.
RZGW: Wrocław
Dzierżawca: PZW Jelenia Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 25,66 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, zgorzelecki
Najbliższe miejscowości: Zawidów Zgorzelec Leśna Lubań Pieńsk
Wschód słońca: 06:44 Zachód słońca: 19:00

Inne akweny tego dzierżawcy