Czerka

Obwód rybacki: RZEKI BYSTRA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bystra od jej źrodeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Lublin
Okres dzierżawy : 01.09.2005 r. - 31.08.2035 r.
Długość: 9,47 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, lubelski
Wschód słońca: 07:09 Zachód słońca: 16:19

Inne akweny tego dzierżawcy