Czartek (Czortek)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody:jezior: Mieliwo, Sosno, Łąki (Najmowo), Czartek (Czortek), Wysokie Brodno, Niskie Brodno, z wodami ich dopływów, cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) od wypływu z jeziora Mieliwo do ujścia do rzeki Drwęca,z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Sumówek;
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 4,72 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,71 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, brodnicki
Wschód słońca: 06:24 Zachód słońca: 18:47

Inne akweny tego dzierżawcy