Czarna Woda

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Barycz nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Barycz na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Barycz, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Barycz z lewym brzegiem rzeki Złotnica;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Barycz, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Barycz z lewym brzegiem rzeki Sąsiecznica - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzeki Barycz i wodach jej dopływów na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wrocław
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 27,21 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, krotoszyński
Wschód słońca: 06:37 Zachód słońca: 19:14

Inne akweny tego dzierżawcy