Czarna

Obwód rybacki: RZEKI WOLBÓRKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Wolbórka od źrodeł do jej ujścia do rzeki Pilica, b) rzeki Miazga od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka, łącznie z wodami zbiornika Kotliny, c) rzeki Moszczanka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka, d) rzeki Bielina (Czarna) od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Piotrków Trybunalski
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 4,85 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, tomaszowski
Wschód słońca: 07:14 Zachód słońca: 15:40

Inne akweny tego dzierżawcy