Cieszanowice

Obwód rybacki: RZEKI LUCIĄŻA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Luciąży od jej źródeł do jej ujścia do Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica, b) zbiornika Bugaj, c) zbiornika Cieszanowice,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Piotrków Trybunalski
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Powierzchnia:
Linia brzegowa: 11,66 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, piotrkowski
Wschód słońca: 06:28 Zachód słońca: 19:04

Inne akweny tego dzierżawcy