Cieplicówka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Nogat
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Nogat od dolnego stanowiska stopnia wodnego w miejscowości Biała Góra do jej ujścia do akwenu Zalew Wiślany z wodami jej dopływów w tym: wody cieku Stary Nogat od przepustu w miejscowości Rakowo oraz wody kanałów: Kanał Cieplicówka i Kanał Jagielloński, z wyłączeniem wód rzeki Młynówka Malborska (Kanał Juranda) oraz wód rzeki Liwa.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Elbląg
Okres dzierżawy : 01.10.2009 r. - 30.09.2029 r.
Długość: 7,92 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, elbląski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:07 Zachód słońca: 21:16

Inne akweny tego dzierżawcy