Cichowo

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Cichowo na cieku Rów Wyskoć - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Cichowo i Zbęchy wraz z wodami cieku Rów Wyskoć na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Brzednia - Miranowo do osi podłużnej mostu na drodze wojewódzkiej Jerka - Dalewo oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych jezior albo tego odcinka cieku.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 10.08.1999 r. - 10.08.2029 r.
Powierzchnia: 157,42 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 16,5 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 17,2 m
Lokalizacja:wielkopolskie, kościański
Najbliższe miejscowości: Dolsk Śrem Krzywiń Gostyń Książ Wielkopolski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:41 Zachód słońca: 18:46

Inne akweny tego dzierżawcy