Chwiszczej

Obwód rybacki: RZEKI LEŚNA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Leśna od źródeł do granicy państwa, b) rzeki Policzna od źródeł do granicy państwa,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Lublin
Gospodarz wody: PZW Białystok
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 8,01 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, hajnowski
Najbliższe miejscowości: Hajnówka Kleszczele
Wschód słońca: 06:18 Zachód słońca: 18:15

Inne akweny tego dzierżawcy