Chodelka

Obwód rybacki: RZEKI CHODELKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Chodelka od jej źrodeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Lublin
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2034 r.
Długość: 52,92 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, opolski
Wschód słońca: 05:28 Zachód słońca: 17:48

Inne akweny tego dzierżawcy