Chodeczka

Obwód rybacki: RZEKI ZGŁOWIĄCZKA - NR 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Zgłowiączka na odcinku od przekroju poprzecznego w odległości 100 m od wypływu z jeziora Rybiny do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, b) rzeki Chodeczka na odcinku od 50 m poniżej wypływu z jeziora Krukowskie do ujścia do rzeki Zgłowiączka. c) rzeki Lubieńka na odcinku od 30 m od jej wypływu z jeziora Kaczawka do jej ujścia do rzeki Zgłowiączka wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, z wyłączeniem jezior oraz z wyłączeniem odcinka rzeki Rakutówka od źródeł do wypływu z jeziora Rakutowskie.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.10.2014 r. - 30.09.2034 r.
Długość: 10,79 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie,
Wschód słońca: 06:35 Zachód słońca: 18:35

Inne akweny tego dzierżawcy