Chłop

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Chłop na cieku Struga Wrońska - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Chłop i Wędromierz wraz z wodami cieku Struga Wrońska na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Międzyrzecz - Pszczew do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej biegnącej pomiędzy jeziorami Wędromierz a Rybojadło oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 10.10.2016 r. - 10.10.2026 r.
Powierzchnia: 227 ha
Linia brzegowa: 12,56 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 23 m
Lokalizacja:lubuskie, międzyrzecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:45 Zachód słońca: 15:47

Inne akweny tego dzierżawcy