Chełchy (Kiełki)

Obwód rybacki: JEZIORA KIEŁKI W ZLEWNI RZEKI EŁK- NR 9
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Kiełki (Chełchy), b) jeziora bez nazwy o pow. Ok. 2,8 ha koło miejscowości Gryzy, wraz z wodami cieku na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego Olecko- Giżycko. Obwód znajduje się w gminie Świętajno.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.06.2005 r. - 01.06.2020 r.
Powierzchnia: 23,49 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,96 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, olecki
Najbliższe miejscowości: Olecko
Wschód słońca: 07:32 Zachód słońca: 15:51