Bziniczka

Obwód rybacki: Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika zaporowego Turawa na rzece Mała Panew wraz z wodami rzeki Mała Panew na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Mała Panew, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Mała Panew z prawym brzegiem rzeki Lublinica;2) dolnym biegu - linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Panew i prawego brzegu rzeki Odra z punktem położonym u zbiegu prawego brzegu rzeki Mała Panew i prawego brzegu rzeki Odra - wraz z wodami dopływów zbiornika Turawa i rzeki Mała Panew na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach dopływów zbiornika Turawa i rzeki Mała Panew na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Dzierżawca: PZW Opole
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 19,65 km (przybliżona)
Lokalizacja:opolskie, strzelecki
Najbliższe miejscowości: Kolonowskie Zawadzkie Dobrodzień Lubliniec Ozimek
Wschód słońca: 06:23 Zachód słońca: 18:57

Inne akweny tego dzierżawcy