Bystrzyca nr 4

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzek: 1) Bystrzyca - na odcinku wyznaczonym w jej: a) górnym biegu - progiem zapory zbiornika Mietków na rzece Bystrzyca, b) dolnym biegu - ujściem rzeki Bystrzyca do rzeki Odra, wyznaczonym linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Bystrzyca i lewego brzegu rzeki Odra z punktem położonym u zbiegu lewego brzegu rzeki Bystrzyca i lewego brzegu rzeki Odra;2) Strzegomka - na odcinku od progu zapory zbiornika Dobromierz do ujścia do rzeki Bystrzyca - wraz z wodami dopływów wymienionych odcinków tych rzek oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzek Bystrzyca i Strzegomka oraz wodach ich dopływów na tych odcinkach.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wrocław
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 85,43 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, wrocławski
Wschód słońca: 06:40 Zachód słońca: 19:16

Inne akweny tego dzierżawcy