Buszewo (Buszów Duży)

Obwód rybacki: Obwód rybacki kanału Pełcz - Nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody kanału Pełcz na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze wojewódzkiej Barlinek - Strzelce Krajeńskie do osi podłużnej mostu w miejscowości Wilanów na drodze powiatowej Santoczno - Wielisławice oraz wody jezior: Buszów Duży, Buszów Mały, Buki (Buk Duży), Buk Mały i jezioro bez nazwy wraz z wodami cieków bez nazwy łączących te jeziora, a także wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 30.06.2015 r. - 30.06.2025 r.
Powierzchnia: 30,77 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,05 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 06:28 Zachód słońca: 19:35

Inne akweny tego dzierżawcy