Bukowa nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Bukowa - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bukowa od jej źródeł do ujścia do rzeki San wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Tarnobrzeg
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 54,25 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, janowski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:38 Zachód słońca: 17:57

Inne akweny tego dzierżawcy