Brzezianek

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Staw Młyński na cieku Struga Brzezianek w zlewni rzeki Wda
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: jeziora Staw Młyński, cieku Struga Brzezianek od źródeł do jej ujścia do rzeki Wda, oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód na obszarze Rezerwatu Zdrojno (tj. odcinek cieku Struga Brzezianek i jezioro Brzezianek) oraz wód cieku Święta Struga.
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 04.07.2013 r. - 03.07.2053 r.
Długość: 13,26 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, starogardzki
Najbliższe miejscowości: Skórcz Czarna Woda
Wschód słońca: 07:45 Zachód słońca: 15:29

Inne akweny tego dzierżawcy