Brodna

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Pustynka (Klukówka) w zlewni rzeki Łeba
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pustynka (Klukówka) od źródeł do jej ujścia do jeziora Łebsko i wody cieku Ciek Główczycki oraz wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Słupsk
Okres dzierżawy : 01.05.2006 r. - 30.04.2026 r.
Długość: 12,67 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, słupski
Najbliższe miejscowości: Słupsk
Wschód słońca: 07:58 Zachód słońca: 15:27

Inne akweny tego dzierżawcy