Bobrowo Małe

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Bobrowo Wielkie na rzece Drawica - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Smugi (Krężno), Bobrowo Wielkie, Bobrowo Małe i Młyńskie wraz z wodami rzeki Drawica na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Siekiercze do linii prostej prostopadłej do prawego brzegu rzeki Drawica przechodzącej przez punkt osi wylotu kolektora ściekowego z byłej mleczarni, przecinającego ulicę Leśną w miejscowości Kalisz Pomorski, 2) Tarnica wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Pomierzyn - Giżyno, 3) Lasek wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do ujścia do rzeki Drawica, 4) Orle Małe wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z Jeziorem Orle Wielkie na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Łowicz Wałecki - Giżyno do miejsca wpływu cieku do Jeziora Orle Małe - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Koszalin
Okres dzierżawy : 01.06.2010 r. - 01.06.2030 r.
Powierzchnia: 8,31362 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,99 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, drawski
Najbliższe miejscowości: Kalisz Pomorski Mirosławiec Drawno Tuczno
Wschód słońca: 04:34 Zachód słońca: 21:12

Inne akweny tego dzierżawcy