Bóbr nr 5

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzek: 1) Bóbr - na odcinku wyznaczonym w jej: a) górnym biegu - progiem jazu Leszno Dolne położonym w km 114,370 rzeki Bóbr, b) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Bóbr, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Bóbr z prawym brzegiem rzeki Brzeźnica;2) Szprotawa - na odcinku od linii prostej, prostopadłej do lewego brzegu rzeki Szprotawa, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Szprotawa z prawym brzegiem rzeki Szprotawica do ujścia do rzeki Bóbr;3) Czerna Wielka - na odcinku od linii prostej, prostopadłej do prawego brzegu rzeki Czerna Wielka, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Czerna Wielka z prawym brzegiem rzeki Czerna Mała do ujścia do rzeki Bóbr - wraz z wodami dopływów wymienionych odcinków rzek oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Bóbr i wodach jej dopływów na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Zielona Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 60,18 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, żagański
Najbliższe miejscowości: Żagań Małomice Szprotawa Żary Iłowa
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:47 Zachód słońca: 21:04

Inne akweny tego dzierżawcy