Bóbr nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bóbr na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - progiem zapory Pilchowice na rzece Bóbr;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Bóbr, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Bóbr z prawym brzegiem rzeki Bobrzyca - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Bóbr i wodach jej dopływów na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Jelenia Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 101,95 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, lwówecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:29 Zachód słońca: 19:32

Inne akweny tego dzierżawcy