Bóbr nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bóbr na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - granicą Państwa;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Bóbr, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Bóbr z lewym brzegiem rzeki Łomnica - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Bóbr i wodach jej dopływów na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Jelenia Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 60,17 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, kamiennogórski
Najbliższe miejscowości: Jelenia Góra Kowary Wojcieszów Karpacz Piechowice
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:57 Zachód słońca: 18:35

Inne akweny tego dzierżawcy