Bierzwnik (Kołecko)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Bierzwnik na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Bierzwnik wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Ogardy - Bierzwnik, 2) Szypa - oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.02.1999 r. - 31.12.2030 r.
Powierzchnia: 199,65 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 13,69 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, choszczeński
Wschód słońca: 04:37 Zachód słońca: 21:26

Inne akweny tego dzierżawcy