Bierawka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Bierawka - nr 1
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Bierawka od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Bierawka i zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Bierawka, wraz z wodami zbiornika Tama i jego dopływów oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Gliwice
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 57,88 km (przybliżona)
Lokalizacja:,
Wschód słońca: 06:38 Zachód słońca: 18:32

Inne akweny tego dzierżawcy