Biebrza nr 1

Obwód rybacki: RZEKI BIEBRZA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Biebrza na odcinku od jej źródeł do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądż okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: PZW Białystok
Okres dzierżawy : 01.01.2010 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 12,9 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, sokólski
Najbliższe miejscowości: Lipsk Dąbrowa Białostocka
Wschód słońca: 06:16 Zachód słońca: 18:17

Inne akweny tego dzierżawcy