Biebrza (Biebrza Warmińska)

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 10
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pasłęka, z wodami jej dopływów, od zapory w miejscowości Pierzchały do linii łączącej brzegi rzeki przy ujściu do Zalewu Wiślanego i linii biegnącej wzdłuż południowego brzegu rzeki przy jej połączeniu z kanałem portowym, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Elbląg
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 22,87 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, braniewski
Najbliższe miejscowości: Braniewo Frombork Pieniężno Młynary
Wschód słońca: 07:41 Zachód słońca: 15:20

Inne akweny tego dzierżawcy