Białka

Obwód rybacki: RZEKI PILICA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Pilica na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska, b) zbiornika Siamoszyce na rzece Krztynia, c) zbiornika Dzibice na rzece Białka, d) zbiornika Lelów na rzece Białka (Biała Lelowska),wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 11,9 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, zawierciański
Najbliższe miejscowości: Szczekociny Pilica Ogrodzieniec Żarki Zawiercie
Wschód słońca: 07:21 Zachód słońca: 15:41

Inne akweny tego dzierżawcy