Białe (Białe Kleszczowickie)

Obwód rybacki: JEZIORA BIAŁE W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 20A
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Białe (Białe Kleszczowickie). Obwód znajduje się w gminie Rutka Tartak w miejscowości Jodoziory.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2044 r.
Powierzchnia: 9,28 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,45 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki
Wschód słońca: 06:17 Zachód słońca: 18:22

Inne akweny tego dzierżawcy