Biała

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Mała Wisła - nr 3
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Mała Wisła od usytuowanego poniżej zapory zbiornika Goczałkowice nowego jazu w km 35+888 do osi podłużnej mostu w ciągu linii kolejowej Chełmek - Oświęcim, poniżej ujścia rzeki Przemszy (granica regionu wodnego Małej Wisły i Górnej Wisły a)) wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód zbiornika Paprocany w m. Tychy oraz z wyłączeniem wód rzek Pszczynka i Przemsza.
RZGW: Gliwice
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 28,62 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, bielski
Wschód słońca: 07:20 Zachód słońca: 15:47

Inne akweny tego dzierżawcy