Archidiakonka

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina)
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Chełmżyńskie, Grodzieńskie, Pluskowęsy, Archidiakonka z wodami ich dopływów, i wody łączących je cieków do ujścia do rzeki Fryba (Browina), z wyłączeniem wód jeziora Głuchowskie.
RZGW: Gdańsk
Dzierżawca: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 18,6734 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,67 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, toruński
Najbliższe miejscowości: Chełmża Kowalewo Pomorskie Toruń Chełmno
Wschód słońca: 06:19 Zachód słońca: 19:01

Inne akweny tego dzierżawcy